6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan 02.04.2018 tarihli kararı ile Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğünden muaf tutulan veri işleyenler belirlenmiştir. Karara göre:

-Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

-Tabi oldukları mevzuata uygun şekilde kurulmuş olup faaliyet gösteren:

  • Noterler,
  • Dernekler,
  • Vakıflar,
  • Yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyen sendikalar,
  • Siyasi partiler,
  • Avukatlar,
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,

veri işleyen niteliğini haiz oldukları halde Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olma yükümlülüklerinden muaf tutulmuştur.

BATI ORTAK AVUKATLIK BÜROSU, Mayıs 2018

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir