Türk Medeni Kanunu içerisinde yer bulan Taşınır Mal Rehni kavramının Ticari İşletmeler yönünden uygulama esaslarını belirleyen 21.07.1971 tarih ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu’ nu yürürlükten kaldıran; 6750 sayılı “TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU” ile önemli bir uygulama değişikliğine gidilmiştir.

Eski yasada sadece banka ve finans kuruluşlarına tanınan “teslimsiz taşınır rehni hakkı” yeni yasanın yürürlüğe girmesi ile kapsamını genişleterek, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yollar sunarak finansmana erişimi kolaylaştırma amacını gütmektedir.

Eski yasada istisnai yöntem olan “teslimsiz taşınır rehni” yeni yasa ile asıl yöntem olarak kabul edilmiştir.

Yasanın 5. Maddesinde sayılan taşınır varlıklar üzerinde teslimsiz rehin hakkı kurulabilmekte ve bu rehin işlemi Türkiye Noterler Birliği nezdinde aleni olarak tutulan Rehinli Taşınır Sicili üzerinden kurulabilmekte ve takip edilebilmektedir.

Yasanın ilgili yönetmelikleri de ayrıca Resmi Gazete’ de yayınlanarak 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161028.htm

 

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir