Haber bülteninin devamı için tıklayınız. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINDA DEĞİŞİKLİK Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı. Buna göre bağımsız denetime tabi olacak şirketler:  devamı devamı →

03 Eyl 2014
Eylül 3, 2014

İkale

0 Yorum

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi belirli nedenlere bağlı olarak sona erebilir. Bu sona erme sözleşmenin feshi ile İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi belirli nedenlere bağlı olarak sona erebilir. Bu sona erme sözleşmenin feshi ile olabileceği gibi, fesih dışı nedenlerle sona ermeler de olabilmektedir. Belirli süreli olarak akdedilmiş iş sözleşmeleri, en başından belirlenen sürenin.. devamı →

 "Çalışan annelerin hukuki hakları neler?" Kariyer Dergisinde yayınlandı. Av.Burcu Kuman devamı devamı →

Bir kulüp, başka bir kulübe kiraladığı futbolcunun kendisine karşı oynamasını sözleşme yoluyla engelleyebilir mi? devamı →

1.GENEL OLARAK Genel anlamda ücret; “İş gücünün karşılığı olan para ve mal” olarak tanımlanırken 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesine göre ücret: “Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” İş akdi, iki taraflı bir sözleşmedir. İşçi, işverene karşı iş görme borcu ile yükümlü.. devamı →

20 Şub 2014
Şubat 20, 2014

İnternet Kanunu’nda Değişiklik

0 Yorum

Çok tartışılan İnternet Kanunu’nda da Değişiklik yapan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19.02.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  Detaylar devamı →

Büromuz ortaklarından Av. N. Nedim Morhayim, üyesi olduğu İstanbul Barosu Havacılık ve Uzay Hukuku Komisyonu’nca düzenlenen ‘Hava Hukukunda Yolcu Hakları’ konulu panelde ‘Tokyo Konvansiyonu ve yolcu hakları ’ konulu ilginç bir sunum yaptı.  Hava Hukukunda Yolcu Hakları Paneli   devamı →

24 Ara 2013
Aralık 24, 2013

Türkiye’de Arabuluculuk – 24.12.2013

0 Yorum

Haber bülteninin devamı için tıklayınız. TÜRKİYE’DE ARABULUCULUK, İNGİLTERE’DEKİ ARABULUCULUK İLE KARŞILAŞTIRILMASI ve İLERİYE YÖNELİK ÖNERİ 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (“Kanun”) 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanun’un 37. Maddesi uyarınca, 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ise, 22.01.2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yine 22.06.2013.. devamı →

Kurucu ortağımız Av.Niso Morhayim, 6NEWS TV kanalı haber bültenine videosu. devamı →