Hukuk büromuz Avukatlarından Niso Morhayim, Yabancı Yatırım Hukuku Sempozyumu’nda moderatör olarak yer alacak. devamı →

 Büromuzun spor hukukçusu Mert Yaşar, "Spor Hukukunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Sempozyumuna konuşmacı olarak katılıyor. devamı →

 Büromuz Avukatlarından Lale Kaplan, "Hava Taşımacılığında Trafik Haklarının Havayollarının Gelişimine Etkileri" konulu konuşması ile Özyeğin Üniversitesi’nde. devamı →

1.GENEL OLARAK Günümüzde sosyal medyanın hayatımızdaki yeri yadsınamaz. Her birimiz değişik sosyal medya sitelerine üyeyiz ve değişik sıklıklarla paylaşımlar yapıyor, arkadaşlarımızın paylaşımlarını beğeniyoruz ve hatta yeniden paylaşım sağlıyoruz. Kimi zaman sağladığımız bir paylaşım milyonlara ulaşıyor. Peki, sağladığı bir paylaşımın çalışanı işinden edebileceğini, iş akdi feshi sonucunu doğurabileceğini hiç düşündünüz mü? devamı →

  Türk Sivil Havacılık Kanunu 100. Maddesinde , kaptan pilotun genel yetki ve sorumlulukları düzenlenmiş ve  “Sorumlu kaptan pilot hava aracının , can ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve idaresinden birinci derecede sorumlu olup, olağanüstü durumlarda gerekli önlemleri almaya yetkilidir.” denilmektedir. Takip eden TSHK 101.maddesinde ise “Sorumlu kaptan pilot, hava aracında emniyet ve düzenin.. devamı →

31 Ara 2014
Aralık 31, 2014

2015 vergi oranları açıklandı!

0 Yorum

 Yeniden değerleme oranı uygulanarak tespit edilen; motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi ve sair vergi ve harçların 2015 yılı miktar ve oranları bugünkü resmi gazetede yayınlandı: devamı →

Ofisimiz spor hukukçusu Mert Yaşar, 21 Aralık 2014 Pazar günü Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı’nda, Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) Fenerbahçe Kararı ve İsviçre Federal Mahkemesi’nin bu kararla ilgili değerlendirmesi hakkında pratik çalışma yapacak. CAS’ın Fenerbahçe Kararı için bkz. http://www.radikal.com.tr/files/cas_2013_a_3256_fenerbahce_sk.pdf İsviçre Federal Mahkemesi’nin Kararı için bkz. http://goo.gl/wv5oQK devamı →

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün (18.12.2014) Resmi Gazetede yayımladı. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141218-6.htm) devamı →

15 Ara 2014
Aralık 15, 2014

Uçuşların İptalinde Yolcu Hakları

0 Yorum

Bu hafta ise bir Havayolunun uçuşunun iptalinde yolcuların SHY-YOLCU  Yönetmeliği kapsamında haklarının neler olduğu  konusunda bilgilendirmeye devam edeceğim. devamı →

  İnsan varlığı, kendini merkeze koyar ve âlemin en temel, en değerli varlığı olarak görür. İnsan merkezcilik olarak adlandırılan bu tutum, felsefi alanda olduğu kadar sosyal, siyasi, hukuksal ve diğer birçok alanda kendini gösterir. devamı →