1 Temmuz 2012’ de yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 519’ a göre şirketler ayırmaları gereken yasal yedek akçeyi ayırdıktan sonra pay sahiplerine %5 oranında kar payı öder. Ardından kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10’u genel yasal yedek akçeye eklenir. TTK’ nın bu maddesinden şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Şirketin kar elde.. devamı →

 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, uygulama açısından boşluklara sahipti. Özellikle hizmet sağlayıcılar, ticari ileti gönderimi için alınması gereken izinler konusunda çelişkiler yaşamaktaydılar. Yürürlüğe giren kanunu dikkate almadan eylemlerine devam eden hizmet sağlayıcılar aleyhine şikayette bulunacak tüketiciler, bu şikayetlerini ne şekilde ve nereye yapacakları hususunda bilgi sahibi değillerdi. 15.07.2015 tarihinde Resmi Gazete.. devamı →

 Büromuz Spor Hukukçusu Mert Yaşar, 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek sempozyumda, “Bağımsız Bir Spor Hukuku Var mı?” ve "Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi Işığında Sporda Şiddetin Önlenmesi” başlıklı iki sunum yapacak.   devamı →

Hukuk büromuz Avukatlarından Niso Morhayim, Yabancı Yatırım Hukuku Sempozyumu’nda moderatör olarak yer alacak. devamı →

 Büromuzun spor hukukçusu Mert Yaşar, "Spor Hukukunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Sempozyumuna konuşmacı olarak katılıyor. devamı →

 Büromuz Avukatlarından Lale Kaplan, "Hava Taşımacılığında Trafik Haklarının Havayollarının Gelişimine Etkileri" konulu konuşması ile Özyeğin Üniversitesi’nde. devamı →

1.GENEL OLARAK Günümüzde sosyal medyanın hayatımızdaki yeri yadsınamaz. Her birimiz değişik sosyal medya sitelerine üyeyiz ve değişik sıklıklarla paylaşımlar yapıyor, arkadaşlarımızın paylaşımlarını beğeniyoruz ve hatta yeniden paylaşım sağlıyoruz. Kimi zaman sağladığımız bir paylaşım milyonlara ulaşıyor. Peki, sağladığı bir paylaşımın çalışanı işinden edebileceğini, iş akdi feshi sonucunu doğurabileceğini hiç düşündünüz mü? devamı →

  Türk Sivil Havacılık Kanunu 100. Maddesinde , kaptan pilotun genel yetki ve sorumlulukları düzenlenmiş ve  “Sorumlu kaptan pilot hava aracının , can ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve idaresinden birinci derecede sorumlu olup, olağanüstü durumlarda gerekli önlemleri almaya yetkilidir.” denilmektedir. Takip eden TSHK 101.maddesinde ise “Sorumlu kaptan pilot, hava aracında emniyet ve düzenin.. devamı →

31 Ara 2014
Aralık 31, 2014

2015 vergi oranları açıklandı!

0 Yorum

 Yeniden değerleme oranı uygulanarak tespit edilen; motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi ve sair vergi ve harçların 2015 yılı miktar ve oranları bugünkü resmi gazetede yayınlandı: devamı →

Ofisimiz spor hukukçusu Mert Yaşar, 21 Aralık 2014 Pazar günü Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku ve Yönetimi Sertifika Programı’nda, Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) Fenerbahçe Kararı ve İsviçre Federal Mahkemesi’nin bu kararla ilgili değerlendirmesi hakkında pratik çalışma yapacak. CAS’ın Fenerbahçe Kararı için bkz. http://www.radikal.com.tr/files/cas_2013_a_3256_fenerbahce_sk.pdf İsviçre Federal Mahkemesi’nin Kararı için bkz. http://goo.gl/wv5oQK devamı →