Birce Deren SEZEGEN, Avukat

Birce Deren SEZEGEN İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2016 yılında mezun oldu. Stajyer olarak tüketici hukuku, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası tahkim ve arabuluculuk alanlarında, aralarında VIAC Arabuluculuk Kuralları’nın İngilizce’den Türkçe’ye resmi tercümesi ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi de bulunan akademik çalışmalarda yer aldı; ardından uluslararası bir lojistik şirketi bünyesinde görev yaptı. Ruhsatını 2017 yılında almış olup 2018 yılında Batı Ortak Avukatlık Bürosu’na katılmıştır.

Çok iyi derecede İngilizce bilen Birce Deren Sezegen, profesyonel yetkinliğini sözleşme hukuku, taşıma hukuku, şirketler hukuku, ticaret hukuku ve tüketici hukuku alanlarında geliştirmektedir.

Eğitim: İstanbul Ticaret Üniversitesi
Baro kaydı: İstanbul Barosu, 58545
E-posta: bsezegen@batilaw.com