Ticaret Hukuku

BATI Ortak Avukatlık Bürosu, ticaret hukukunun tüm alanlarında; sayılanlarla sınırlı olmaksızın ticari işletme, kıymetli evrak, ticaret şirketleri, sözleşmeler, alacak ve iptal davaları ile takiplerin yürütülmesi, ticari uyuşmazlıklardan doğan davalar ve takipler başta olmak üzere birçok konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.