Spor Hukuku

BATI Ortak Avukatlık Bürosu; sporcu ve teknik adamların lisans başvurularının yapılması; sporcu, teknik adam, oyuncu temsilcileri ve spor ailesine mensup diğer kişilerin spor kulüpleri ve federasyonlar ile olan sözleşmelerinin hazırlanması; kulüpler ile transfer müzakerelerinin yürütülmesi; yabancı sporcular için çalışma ve ikamet izinlerinin alınması, vatandaşlık başvurularının gerçekleştirilmesi; sponsorluk, yayın hakları, fikri haklar ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve danışmanlık hizmeti verilmesi; spor kulüplerine iç işleyişlerine ilişkin konularda danışmanlık verilmesi; spor kulüplerinin şirketleştirilmesi için gerekli işlemlerin takibi; sporcu, teknik adam ve oyuncu temsilcilerinin sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü; Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA, FIFA, diğer spor federasyonları, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu ve CAS nezdinde görülen davaların takibi ile gerekli işlem ve yazışmaların yapılması; CAS, İsviçre Federal Mahkemesi, yabancı spor yargısı kurullarının kararları ile karşılaştırmalı hukuk gelişmelerinin takibi ve güncel gelişmelerle ilgili bilgi akışının sağlanması başta olmak üzere, sporun hukuki boyutu ile ilgili konularda hizmet vermektedir.