Sözleşmeler

Sözleşmeler

Genel
İyi düzenlenmiş bir sözleşme, sözleşmenin taraflarının hak ve yükümlülükleri açısından belirsizlikleri ortadan kaldırır, ihtilaf riskini ve masrafını en aza indirir. Bu itibarla, BATI Ortak Avukatlık Bürosu, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; alım-satım, acentelik, distribütörlük, franchise sözleşmeleri dahil, tüm sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakereleri hususunda yıllar içinde edinilmiş tecrübeler ışığında müvekkillerine hizmet sunmaktadır. 


Acentelik ve Distribütörlük

BATI Ortak Avukatlık Bürosu, özellikle acentelik ve distribütörlük konularında geniş tecrübeye sahip olup, bu alanlarda birçok farklı sektörden müvekkile hizmet sunmaktadır. Sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi yanında, müvekkillerini özellikle sözleşme feshi ve tazminat hususları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, çözümü zor girift davalarda temsil edegelmiştir. Tazminat talepleri ile ilgili ihtilaflarda, gerek acente/distribütör tarafında, gerekse acentelik/distribütörlük veren tedarikçilerin temsilinde kanıtlanmış bir başarı geçmişi bulunmaktadır.