Şirketler Hukuku

BATI Ortak Avukatlık Bürosu, şirketlere kuruluş aşamasından başlayarak, işletmelerinde şirketler hukuku ile ilgili tüm genel ihtiyaçlar çerçevesinde, yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, genel kurullar, sermaye arttırımı ve azaltılması, pay devirleri, gerekli izinlerin alınması, birleşme, devralma, ayrılma, tasfiye ve yeniden yapılanma konularında hizmet vermektedir.