Rekabet Hukuku

BATI Ortak Avukatlık Bürosu, tüm sözleşmeleri, herhangi bir hükmünün rekabet hukukunu ihlal riski teşkil edip etmediğinin tespiti açısından, Rekabet Hukuku perspektifinden inceler. Ayrıca, müvekkillerine birleşme, devralma ve ortak girişim ile ilgili olarak rekabet hukuku mevzuatı açısından, Rekabet Kurumu’ndan izin, muafiyet ve menfi tespit kararı alınması hususlarında hizmet vermektedir. Danışmanlık hizmetlerinin yanında, kurum ve kuruşlara rekabet hukuku alanında seminer ve eğitimler de verilmektedir.