Medeni Hukuk

Medeni hukukun çeşitli alanlarında yıllar içinde oluşturduğu tecrübe ve birikimle BATI Ortak Avukatlık Bürosu; Türk vatandaşları ve yabancılar için mirasçılık belgesi alınması ve mirasın paylaşımı, tereke tespiti, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, sorunlu miras ihtilaflarının çözümlenmesi, vasiyetname düzenlenmesi ve tenfizi, vesayet, evlilikte mal paylaşımı sözleşmeleri, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma, velayet ve nafaka ihtilaflarının çözüme kavuşturulması başta olmak üzere, ahkâmı şahsiye (şahıs hukuku hükümleri) ile ilgili olarak gerek koruyucu avukatlık, gerekse danışmanlık ve dava avukatlığı hizmetleri vermektedir.