İş Hukuku

BATI Ortak Avukatlık Bürosu; işveren-çalışan ilişkisinin kurulması, hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, işyeri prosedürlerinin iş hukukuna uygunluğunun sağlanması ile, iş hukuku prosedürlerinin doğru uygulanması, sözleşme feshi, tazminat, ikale sözleşmeleri, rekabet yasağı uygulamaları konularında danışmanlık verilmesi ve herhangi bir ihtilaf halinde, dava avukatlığı olmak üzere tüm iş hukuku konularında hem işveren hem de çalışanlara hizmet vermektedir.