İcra ve İflas Hukuku

BATI Ortak Avukatlık Bürosu’nun deneyimli İcra & İflas Ekibi, alacak tahsilinde küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlere hizmet vermekte ve önde gelen şirketleri temsil etmektedir. Bunun yanında, borçlu şirketlerin yeniden yapılandırılması ve iflas, konkordato, iflas masası yönetimi konularında etkin deneyim sahibidir.