Havacılık Hukuku

Havacılık Hukuku

BATI Ortak Avukatlık Bürosu, uçak satışı ve kiralama, tescil, sicilden silme ve haciz işlemleri dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, Havacılık Hukuku alanında hizmet sunmaktadır.

Havayolları, havalimanları, yer hizmetleri şirketleri, lojistik ve taşıma şirketleri, akaryakıt firmaları ile acentelere, hukuki ihtiyaçlarına uygun hizmet sunulmakta, hava taşımacılığından kaynaklanan ihtilaflarda hukuki hizmet sağlanmaktadır. Havacılıkta işbirlikleri ve havacılık şirketlerinin kuruluş ve işleyişi, havalimanı gümrüklü ve gümrüksüz alan işletme, alt işletme, kira, hizmet sözleşmeleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmektedir.