Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku

Son yıllarda büyük gelişme gösteren enerji ve doğal kaynaklar pazarında BATI Ortak Avukatlık Bürosu, pazarda ve yasal mevzuatta süregelen değişiklikler bakımından, müvekkillerini bilgilendirmeyi, maden ve metal, petrol ve gaz, enerji ve yenilenebilir enerji sektörlerinde her aşamada destek olmayı hedeflemektedir. BATI Ortak Avukatlık Bürosu, müvekkillerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde temsil etmektedir.