Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” konulu yönetmelik 15.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve 01.09.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmelikte; kredi vadelerinin sürelerinde değişiklik yapılmıştır:

Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 (otuz altı) ayı,

taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 (kırk sekiz) ayı,

cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 (altı) ayı aşamaz.

Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi durumunda en fazla 48 (kırk sekiz) ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi 36 (otuz altı) ayı aşamaz.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir