Rekabet Kurumu, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21.08.2007-22.09.2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşmaya vararak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar başlıklı 4. maddesini ihlal ettikleri yönünde karara varmıştır. Karara göre, bahsi geçen on iki bankanın çeşitli bankacılık hizmetlerine yönelik uygulanan faiz oranlarını ve ücretleri, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen oranlara bağlı kalmaksızın birlikte belirledikleri tespit edilmiş ve bankalara bu nedenle idari para cezası verilmiştir. Rekabet Kurumu tarafından fazladan alındığı tespit edilen faiz oranları, konut kredilerinde 0,15, taşıt kredilerinde 0,12 ve ihtiyaç kredilerinde 0,10 oranındadır.

Rekabet Kurumu’nun 2013 yılında verdiği bu karara bankalar tarafından itiraz edilerek dava açılmış olmasına rağmen yargılamanın son aşamasında Danıştay,hem Kurul kararının hem de ilk derece mahkemesi kararının yerinde olduğu görüşüyle kararı onamıştır. Bu durum şu anlama gelmektedir: On iki bankanın rekabet hukukuna aykırı hareket ettiği kesinleşmiştir. Rekabet yasağını ihlal ederek rekabeti engelleyen, bozan ya da kısıtlayan kimseler, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmin etmeye mecburdur. Bu tarihler arasında ilgili bankalardan kredi kullanan tüketiciler ve tüketici olmayan banka müşterileri (tüzel kişiler ve kamu kurumları),4054 sayılı kanuna dayanarak tazminat davası açma ve kendilerinden haksız olarak fazladan tahsil edilen faiz tutarını bankalardan 3 katı oranında geri talep etme hakkına sahiptirler.

Söz konusu tazminat davası, 10 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Yani 2007 yılında alınan bir kredi için dava açma süresi 2017 yılında sona erecektir.

Belirtilen tarihler arasında yukarıda sayılan kredilerden kullandıysanız, mevduat hesabı açtırdıysanız veya kredi kartı kullanımlarında olması gerekenden yüksek faiz ödemek durumunda bırakıldıysanız, sizin de fazladan ödediğiniz faizleri bankalardan 3 katı oranında geri almanız söz konusu olabilir.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Av. Yağmur ESER CEYLAN

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir